ELY-hanke

Raskaan ajoneuvokaluston kaksisuuntaisen etädiagnostiikan kehittämishanke

Hankkeen tarkoituksena on kehittää uudenlainen, monimerkkinen, kaksisuuntainen etädiagnostiikkajärjeselmä raskaisiin ajoneuvoihin, Hankkeen tavoitteena on kehittää nykyistä tuotetta vastaamaan asiakaskysyntään ja sitä kautta kasvattaa yrityksen kilpailukykyä ja liikevaihtoa sekä avata kansainvälisiä markkinoita, Toimenpiteinä palkataan 1-2 kaksi uutta työntekijä vahvistamaan kasvuun suuntautuvia toimenpiteitä sekä tuotekehitysyhteistyön laajentaminen Kajaanin alueen yrityksiin ja oppilaitoksiin.

Hanke alkaa 4.9.2018 ja kestää 30.4.2019 ja siihen on saatu tukea Euroopan Aluekehitysrahastosta